Site Loader

Dokud je člověk zdravý, moc se nezajímá, jaká má vlastně práva pro přijetí nemocnice, když náhodou onemocní. Co když třeba nechcete do nemocnice, pod kterou sice spadáte, ale má například špatnou pověst a chcete do jiné?

Nemocnici si můžete vybrat, jakou chcete, ale musí mít Vámi vybraná nemocnice uzavřenou smlouvu s Vaší zdravotní pojišťovnou. Samozřejmě se musíte prokázat kartičkou od Vaší zdravotní pojišťovny, ale pokud byl Váš stav při převozu akutní, že jste si ji prostě nestihli vzít, lékaři Vás prostě NESMÍ ODMÍTNOUT! To samé platí i v případě, že u sebe nebudete mít ani občanský průkaz, prostě pokud Váš stav bude akutní a bude vyžadovat neodkladnou péči, nesmí Vás odmítnout v žádném zdravotnickém zařízení.

Pokud si vyberete nemocnici jinou, než pod kterou spadáte, v případě, že nemají volná lůžka, Vás odmítnout můžou, ale také nesmí, pokud je Váš stav akutní.

Pokud Vás tedy přijmou ve Vámi vybrané nemocnici, ale tohle platí pro zdravotnická zařízení všeobecně, Váš ošetřující lékař po Vás bude chtít tzv. informovaný souhlas, který je v písemné formě, tím mu vlastně udělujete souhlas s jeho postupem léčby, se kterým je povinen Vás ale nejdříve seznámit.

Nemocnici, kde Vás budou léčit, máte právo si vybrat, ale nezapomeňte, i když budete nemocní, máte také určité povinnosti:
–        musíte pravidelně informovat svého ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji léčby (zda u sebe pozorujete zlepšení nebo naopak zhoršení svého zdravotního stavu), a hlavně dodržovat léčebný postup, který Váš ošetřující lékař navrhl, a Vy jste k němu podepsali souhlas
–        každé zdravotnické zařízení má svůj vnitřní řád, který se může v některých bodech lišit, ale Vy jste povinni ho dodržovat
–        pokud Vám ošetřující lékař navrhne nějaké postupy léčby, nebo léky, které nehradí Vaše zdravotní pojišťovna, musí k tomu dostat Váš souhlas, ale Vy jste potom povinni tyto služby nebo v tu dobu podávané léky uhradit, zdravotnické zařízení po Vás tuhle částku, pokud ji neuhradíte, může vymáhat i soudní cestou.