Site Loader

Možná se vám zdá, že veškeré vyřizování je složitě a zdlouhavé. Ovšem naše firma se tím zabývá každý den, proto přesně víme, co je k tomu zapotřebí. Ušetříme spoustu vašeho času. Zajistíme veškeré náležitosti a vy si nebudete muset dělat žádné starosti. Od toho jsou zde naše služby formou založení společnosti.

společnost

  • Jistě vás bude zajímat, jak dlouho trvá založení obchodní společnosti.
  • Většinou je to vyřízené do 5 pracovních dní. Tak rychlé to může být. Samozřejmě, že je k tomu zapotřebí již podepsaná smlouva s ověřenými podpisy a také zaplacená faktura, ovšem pak už nic nebrání tomu, abychom veškeré náležitosti předali úřadům ke schválení, a potvrzení často přijde do 5 pracovních dní, což je jistě přijatelné. Nemusíte se proto obávat, že by to trvalo dlouhé týdny nebo snad měsíce. Zajistíme kompletní správu veškerých náležitostí, abyste si s ničím nemuseli lámat hlavu. Je k tomu zapotřebí spousta papírování, ale všechno se dá vyřídit snadno a jednoduše, když to předáte do rukou odborníků.

podnikání

Celkovou cenu tvoří několik faktorů

Jaká je naše cena? Další zajímavá otázka, na kterou se nebojíme odpovědět. Nemáme co skrývat a proto vám zde vypíše postup naší práce:

  1. Nejprve je zapotřebí vyřídit soudní poplatek. Soudní poplatek se týká obchodního rejstříkového soudu a činí 2700 Kč. Ve výjimečném případě mohou být splněny předpoklady od zproštění od soudního poplatku, čili byste je neplatili.
  2. Dalším je poplatek za vystavení živnostenského oprávnění. Ten činí výši 1000Kč a to v případě volných živností.
  3. Sepisování společenské smlouvy formou veřejné listiny je dalším bodem, který se nás týká. Většinou se jedná o částku v rozsahu 4000 Kč až 6000 Kč. Zde záleží na rozsahu zakladatelského dokumentu společnosti. Také se bere v potaz výše základního kapitálu a počet vydaných opisů a stejnopisů.
  4. Výpis z trestního rejstříku. Další bod, který nesmíme opomenout, protože je také důležitý. Pořízení výpisu z rejstříku trestů většinou stojí kolem 100 Kč. Plus z katastru nemovitostí, taktéž 100 Kč.
  5. A posledním bodem jsou ostatní výdaje spojené s celkovou prací. Do této kategorie většinou zahrnujeme výdaje za bankovní poplatky, za vystavení potvrzení o splacení základního kapitálu nebo výdaje za ověření podpisů.