Site Loader

Zkoumalo bylo celkem 250 lahví jedenácti značek balené vody. Průměrně podle výsledků výzkumu je v každé láhvi průměrně 325 částic na 1 litr vody.
 
Důsledky těchto zjištění pro lidské zdraví jsou zatím neznámé. Mikroplastika jsou menší než 5 milimetrů, tedy přibližně od velikosti sezamového semínka nebo menší. Bylo vyrobeno přibližně 9 miliard tun plastů. Plasty jsou nejběžnější formou odpadků nalezených ve světových oceánech a mikroplasty jsou tak malé, že se mohou vyhnout metodám pro shromažďování nebo filtrování plastových odpadků; studie ukázaly, že mikroplasty jsou přítomny téměř v každém prostředí na Zemi.
láhev na vodu 
Zatím je jasné, že míra škodlivých účinků závisí na objemu člověkem požitých mikroplastů. Kromě škodlivosti se dále zatím neví, jak se s nimi lidské tělo a jeho organismus vypořádává.
 
Mikroplasty byly objeveny tak, že se voda obarvila nilskou červení, která se dokáže a na plasty navázat a po interakci s nimi fluoreskuje, tím se plastové částečky rozlišily od běžných sedimentů přítomných ve vodě. Mikroplasty jsou především složené z polyethylentereftalátu (PET), nylonu a polypropylenu.
 
V závislosti na tomto objevu začaly firmy zkoumat vlastní výrobky svými testy. Jedna z firem účastnících se těchto průzkumů uvedla, že výsledky zjištěné jsou značně nadhodnoceny a při vlastním zkoumání bylo zjištěno, že litr vody obsahuje průměrně pět těchto částeček, což je markantní rozdíl v tom, co vědci uvedli.
pitná voda láhev singapur 
Obecně se ví, že plasty, a tedy i mikroplasty, mají tendenci se v přírodě kumulovat do látek jako PCB nebo PAH, které se pak dostávají do lidského těla, především do střevní tkáně. 
 
WHO se o problémy s mikroplasty dozvěděla, ale čeká se na více údajů především ze stránky dopadu na lidské zdraví. Potom je schopna přijmout určitá opatření.
 
Prioritou WHO však je a bude podpora přístupu k pitné vodě pro dvě miliardy lidí, kteří v dnešní době pijí a používají kontaminovanou vodu.