Site Loader

Máte hlavu plnou nápadů, dobrý finanční základ, dostatek času, ale limituje vás strach z vlastního podnikání, respektive z živnostenského a finančního úřadu? Není se čeho bát. V prvé řadě si musíte zajistit živnostenské oprávnění, jehož písemnou formou je výpis z živnostenského rejstříku. Dříve se vydával živnostenský list a tento pojem se stále běžně užívá. Podívejte se na internet, jestli vaše živnost bude vázaná, řemeslná nebo volná. Pro poslední jmenovanou potřebujete jen občanský průkaz a peníze na zaplacení poplatku, ten aktuálně činí 1 000 Kč.
noviny za pc
V případě činnosti řemeslné a vázané musíte doložit odbornou způsobilost. S potřebnými náležitostmi si zajděte na místní živnostenský úřad, kde kromě samotného oprávnění můžete rovnou vyplnit Jednotný registrační formulář, jehož prostřednictvím provedete registraci k dani z příjmu, zahájení živnosti a oznámení vaší zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Odpadává tím návštěva těchto institucí, ale raději si je po týdnu obvolejte, zda veškeré informace obdrželi.

Jakmile máte všechny zmíněné záležitosti vyřízené, tak můžete začít s vaším podnikatelským plánem. Krom ě návštěvy úřadů a vyřizování samotné živnosti, patří ke strašákům i starost o faktury a doklady. Dobrou zprávou je, že dnes najdete řadu účetních programů ke stažení zdarma nebo můžete zvolit online aplikace určené pro tvorbu faktur.
pracovník kanceláře
Pro začátek je nejjednodušší evidovat pouze příjmy, které jsou potřebné pro daňové přiznání a výdaje vypočítat procentem z příjmů, tzv. výdajovým paušálem. Konkrétně pro živnosti volné, vázané a koncesované jde o 60 %, avšak nejvýše 1 200 000 Kč za rok. V této formě výdajů je zahrnutou vše, nemůžete si tedy uplatnit odpisy majetku nebo paušál na auto. Vyplatí se především pro ty, jejichž výdaje nebudou nikterak vysoké. Jestli už nyní víte, že jich budete mít dostatek, tak stačí vést daňovou evidenci, dříve se tomuto způsobu říkalo účetnictví jednoduché. Kromě příjmů budete jen evidovat i veškeré výdaje, tedy klasické doklady.