Site Loader

Škola je něco, čím si musí projít každý z nás a v dětství zabírá velké množství času. Dokud děti chodí do školky mají poměrně volný režim, mohou si hrát, běhat, nejsou nuceni sedět. I když už dnes máme povinný poslední rok školky, kde děti na nástup do školy připravují, chce to pořádně zapojit i rodiče, kteří také mohou dítku pomoci k pohodovému nástupu do školní lavice.
malování holčiček
Spolupracujte se školkou
Školka není prostor pro hlídání dětí ale první stupeň vzdělávání, a stejně jako s učiteli ve škole je třeba s těmi ve školce spolupracovat. Učitelé vám totiž mohou říci spoustu věcí, kterých si u dítka sami nevšimnete, například že má problém s koncentrací, nebo se straní kolektivu. Poslední rok školky je povinný a jedná se o přípravný rok před nástupem do školy, doporučujeme tedy již i doma zavést určitý řád, dodržovat čas na určité činnosti.
ořezaná tužka
Cvičte pozornost
Zkoušejte s dětmi cvičit pozornost, třeba při hraní her zkoušejte vydržet určitý čas, tak aby děti neutíkaly od jedné činnosti ke druhé. Pokud se začne věnovat jedné hře, pak by měl pokračovat a ne ji měnit co deset minut. S dětmi také můžete vyplňovat jednoduché pracovní listy, pracovat s knihami, prostě zkoušet dítko připravovat na činnosti, které budou dělat ve škole.
Mluvte s dětmi
Vysvětlete dětem, jak se věci mají. Že do školy chodit prostě musí, ale že to bude v pohodě, bude tam mít stejné kamarády jako ve školce. Školu můžete společně navštívit, podívat se jak to v ní vypadá. Dítě tak nepůjde do cizího prostředí a bude vědět, co ho čeká. Nemá cenu před dětmi fabulovat a tvrdit jim že je žádná změna nečeká.
Neděste děti
Určitě dětem neříkejte, jak se vám ve škole nelíbilo, jak tam budou muset sedět v lavici a tak podobně. Dítko se nemusí děsit školy hned dopředu, samo si po nástupu do školy zjistí jestli se mu tam líbí nebo ne.